1. vuosi päättyy - palautteet kertovat toiminnan tarpeesta

  • Lukuaika alle minuutti
Palaute_kuva

Yhteispelillä! järjesti vuoden 2020 aikana Espoossa ja Kymenlaaksossa yhteensä 17 koulutusta ja infotilaisuutta rahapelihaittojen vähentämiseksi. Kaikki järjestetyt tilaisuudet tavoittivat yhteensä 328 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista, kunta- ja järjestöalan toimijaa sekä rahapelaajaa ja rahapelaajan läheistä. Tilaisuuksien palautekyselyihin vastanneista 94 % koki tilaisuuden hyödylliseksi.  

Todella hyvä, mielenkiintoinen ja tarpeellinen tilaisuus. 

Koulutusten yhteydessä ammattilaisille jaetaan materiaaleja, jotka tukevat koulutuksia ja auttavat ammattilaisia ottamaan rahapelaamisen puheeksi omassa asiakastyössään. Palautekyselyyn vastanneista 86 % oli sitä mieltä, että koulutus rohkaisi heitä ottamaan rahapelaamisen puheeksi. 

Asiantuntijoiden lisäksi tärkeä rooli tilaisuuksissa on kokemusasiantuntijoilla, joilla on merkittävää omakohtaista kokemusta omasta tai läheisen ongelmallisesta rahapelaamisesta. Palautetta antaneista 93 % oli sitä mieltä, että kokemusasiantuntijan mukanaolo lisäsi tilaisuuden antia.

”Kokemusasiantuntijan mukanaolo toi ongelmalle kasvot.

Koronatilanne vaikutti järjestettyihin tilaisuuksiin siirtämällä koulutuksia suunnitelmista poiketen verkkoon. Palaute oli kuitenkin hyvää, 85 % oli sitä mieltä, että tilaisuus toimi hyvin verkossa. Kansalaisille suunnitellut infotilaisuudet jouduttiin perumaan, mutta loppuvuodesta järjestetyt rahapelaajien läheisille suunnatut webinaarit tavoittivat useita rahapelaajien läheisiä. Eräs läheiswebinaariin osallistunut kommentoi tilaisuutta näin: Nyt tiedän mistä voin hakea apua pelurille sekä itselle. Kokemusvideot ja -asiantuntijat hyviä. Kehitettävää en keksi, kaikki toimi hyvin.

Tähän onkin hyvä päättää hankkeen ensimmäinen toimintavuosi, tyytyväisenä ja kiitollisena. Seuraavasta tulkoon vielä parempi! 

Kiitos kuluneesta vuodesta hankekumppaneille Ehyt ry, Sosped-säätiön Pelirajat’on, Sininauhaliiton Tiltti, Sovatek-säätiön Pelituki sekä yhteistyökumppaneille Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Espoon, Kotkan ja Kouvolan kaupungit ja Kymsote.