Rahapelaamisen puheeksioton koulutukset

  • Lukuaika alle minuutti
Puhutaan rahapelaamisesta ja Kaksi kysymystä rahapelaamisesta -materiaalit

Yhteispelillä!-hankkeen toiminta on käynnistynyt ja ensimmäiset rahapelaamisen verkkokoulutukset pidetään Espoossa 29.5. ja Kouvolassa 2.6. Lisää koulutuksia on tulossa, syksyn myötä toivottavasti myös kasvokkain.

Koulutuksessa käsitellään rahapelaamista ilmiönä, riski- ja ongelmapelaamista, puheeksiottoa sekä esitellään pelaajille ja läheisille suunnattuja apu- ja tukipalveluja. Mukana myös kokemusasiantuntija.

Koulutus auttaa:

  • ottamaan rahapelaamisen puheeksi
  • tunnistamaan riski- ja ongelmapelaamista
  • jakamaan tietoa tarjolla olevista apu- ja tukipalveluista.

Koulutus on suunnattu rahapelaajia ja heidän läheisiään kohtaaville työntekijöille ja muille, jotka kokevat hyötyvän koulutuksesta. Koulutuksissa jaetaan Rahapelaaminen puheeksi: puheeksiotto, tunnistaminen ja lyhytneuvonta sekä Kaksi kysymystä rahapelaamisesta -materiaalit, joita voi käyttää työn tukena.

Koulutusta on tarjolla hankkeen pilottialueille Espooseen ja Kymenlaaksoon. Koulutus on maksuton ja sen kesto on n. 2 tuntia.

Haluatko tilata koulutuksen pilottialueelle Espooseen tai Kymenlaaksoon?

Ota yhteyttä Yhteispelillä!-hankkeen aluekoordinaattoreihin.