Tänään 5.5. vietetään Läheistenpäivää

  • Lukuaika 1 minuutti
kuva

Kun puhutaan ongelmallisesta rahapelaamisesta, läheisten näkökulma jää usein sivuun. Kyse ei ole kuitenkaan pienestä joukosta, sillä THL:n vuoden 2019 rahapelitutkimuksessa 21,1 % vastaajista ilmoitti, että yhdellä tai useammalla heidän läheisellään on ollut ongelmallista rahapelaamista. Tämä tarkoittaa noin 790 000 henkilöä.

Ongelmallisesta rahapelaamisesta aiheutuvat haitat eivät rajoitu vain pelaajaan, vaan ne heijastuvat myös hänen lähipiiriinsä. Pelaajan ystävät ja perheenjäsenet pyrkivät usein auttamaan pelaajaa niin emotionaalisen, sosiaalisen kuin taloudellisenkin tuen muodossa. Läheiset voivat toimia toisaalta lohduttavana olkapäänä, toisaalta esimerkiksi pelaajan velkojen maksajina.

Läheisen pelaajalle tarjoama tuki on äärimmäisen tärkeää, mutta sen seurauksena läheinen itse saattaa kuormittua. Pian voidaan tulla tilanteeseen, jossa läheisen omat voimavarat eivät enää riitäkään.

Tämän vuoden Läheistenpäivän teemana on ’Oikeus saada tukea’. Palvelujärjestelmiä tulisi kehittää siten, että niissä tunnistettaisiin ja huomioitaisiin läheisten tuen tarpeet nykyistä paremmin. Läheiset eivät saa jäädä taakkansa kanssa yksin.

Yksi hyväksi havaittu tuen muoto on vertaistuki. Keskustelemalla muiden samankaltaisessa tilanteessa olevien kanssa läheinen voi saada uusia näkökulmia sekä jaksamista edistäviä työkaluja. Jokaisen läheisen tilanne on ainutlaatuinen, mutta kokemuksista löytyy myös yhdistäviä tekijöitä ja usein toistuvia elementtejä. Parhaimmillaan keskustelukumppaneilta voi saada sellaista ymmärrystä, jota vain toiset, samankaltaisten ongelmien kanssa painivat voivat tarjota.

Teemailta rahapelaajien läheisille

Jotta vertaistukea olisi enemmän saatavilla, Yhteispelillä!-hanke, Pelirajaton-toiminta ja Kakspy ry:n perhe- ja läheistyö järjestävät kymenlaaksolaisille rahapelaajien läheisille teemaillan 27.5. kello 18.00–20.00. Verkkotilaisuudessa tarjotaan tietoa sekä rahapelaamisen ilmiöstä että läheisenä olemisen haasteista. Lisäksi tilaisuus antaa mahdollisuuden pohtia omaa tilannetta ja peilata sitä rahapelaajan läheisenä toimineen kokemusasiantuntijan omakohtaisiin kokemuksiin. Teemaillan yhteydessä esitellään myös syksyllä 2021 alkavaa läheisten vertaistukiryhmää.

Osallistuminen Zoom-verkkoalustalla järjestettävään teemailtaan on maksutonta ja ilmoittautuminen on auki 26.5 asti osoitteessa https://link.webropol.com/s/teemailtalaheiset. Kaikille ilmoittautuneille lähetetään liittymisohjeet sähköpostiin ennen tapahtumaa. Tilaisuus on maksuton ja siihen voi osallistua nimimerkillä.

Lisätietoa löydät tapahtuman Facebook-sivulta https://www.facebook.com/events/558972961751240. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Kirjoittaja: Heljä Jyrinki, Yhteispelillä!-hankkeen korkeakouluharjoittelija