Yhteispelillä!-hanke päättyy

  • Lukuaika 1 minuutti
yp

Alueellisten rahapelihaittojen ehkäisyn käytäntöjen kehittämistä ja jalkauttamista koordinoinut Yhteispelillä!-hanke on päättymässä. Kiitämme hankkeen toimintoihin osallistuneita tahoja onnistuneesta yhteistyöstä ja kehittämistyöstä pilottialueilla Espoossa ja Kymenlaaksossa. Haluamme kiittää erityisesti hankkeessa töitä tehneitä asiantuntijoita ja harjoittelijoita. Kiitos tärkeästä roolistanne hankkeen aikana. 

Hankkeen toimijoiden tekemä työ näkyy kyselytutkimuksen tuloksissa. Hankkeen vuosien 2020 ja 2022 aluekartoituksista tehdyn tutkimuksen valossa rahapelihaittoja kokevien asiakkaiden arviot palvelukohtaamisista ovat kehittyneet positiiviseen suuntaan hankkeen toimintavuosina. On myös viitteitä siitä, että rahapelaamisen puheeksiotto on lisääntynyt palveluissa, ja tietoisuus oman alueen palvelutarjonnasta on kasvanut Espoossa ja Kymenlaaksossa.  

Lisää tietoa rahapelihaittoihin tarjolla olevista palveluista kuitenkin kaivataan yhä. Espoolaisista alle puolet ja kymenlaaksolaisista vain harva vastaaja koki, että palveluita on riittävästi saatavilla alueella. Pilottialueiden sisäistä kehittämistyötä tarvitaan vielä hankkeen päättymisen jälkeenkin. 

Hankkeen kahden pilottialueen kehittämistyön pohjalta on tekeillä rahapelihaittojen ehkäisyn toimintamalli. PDF-muotoisessa raportissa kuvataan hankkeen toimintoja ja kehittämistyötä, sekä esitellään pilottialueiden alueelliset toimintamallit. Lisäksi esitellään hankkeen aluekartoitusten pohjalta tehdyn tutkimuksen tuloksia.  

Mallinnus valmistuu syksyllä. Tiedotamme A-klinikkasäätiön ja Yhteispelillä-hankkeen verkkosivuilla, kun valmis PDF-muotoinen loppuraportti on saatavilla. Voitte olla yhteydessä meihin vielä kesän ja syksyn aikana, mikäli tarvitsette lisätietoja hankkeen aluekartoitusten alueellisista tuloksista tai hankkeen päätökseen liittyvistä asioista. 

Muutoksia käynnistettyihin matalan kynnyksen toimintoihin

Hankkeen aikana käynnistettyihin matalan kynnyksen toimintoihin tulee muutoksia hankkeen päättymisen seurauksena.  

  • Lopetamme kokemusasiantuntijan vertaisneuvontapalvelun ylläpidon kesän jälkeen. Toiminta päättyy osaltamme Kymenlaaksossa 27.8.2023 ja Espoossa 30.9.2023. Palvelu on kesätauolla heinäkuun ajan molemmilla alueilla. 
  • Tiltti Espoon toiminta on päättynyt 23.5.2023. Jatkossa Espoolaiset voivat hakea avoimen tieto- ja tukipisteen palveluita Helsingin Tiltistä. Lisätietoja Helsingin Tiltistä
  • Tiltti Kymenlaakso on saanut hankerahoituksen STEA:lta, joten matalan kynnyksen tieto- ja tukipisteen toiminta jatkuu alueella. Avoimia ovia järjestetään viikoittain Kotkassa ja Kouvolassa, sekä joka toinen viikko Haminassa. Lisätietoja Tiltti Kymenlaaksosta

 

Aurinkoista kesää! 

Johanna Heikkilä 

[email protected] 

Camilla Metsäranta 

[email protected]