Neuvontapalvelun käyttöehdot

Ajanvarauksella toteutettavasti neuvontapalvelusta vastaa A-klinikkasäätiö. Palvelu tarjoaa haitalliseen rahapelaamiseen liittyvää neuvontaa nimettämästi ja maksutta. Kysyä voi omasta tai läheisen tilanteesta. Vastaajat ovat pääsiassa Sosped-säätiön Pelirajaton-toiminnan kokemusasiantuntijakoulutuksen saaneita vertaisia. Ammattilaisvastaaja on A-klinikkasäätiön sosiaali- tai terveysalan koulutuksen saanut päihde- ja riippuvuustyön ammattilainen. Vastaajien työn helpottamiseksi kysytään taustatietoja. Kysyjien ei tule liittää viesteihin henkilötietoja tai tietoja, joista heidät voidaan tunnistaa. Rekisteröinnin yhteydessä kerätyistä tiedoista muodostuu rekisteri, johon sovelletaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ja tietosuojalakia (5.12.2018/1050). Voit tutustua myös A-klinikkasäätiön yleiseen tietosuojaselosteeseen.

Kaikkia työntekijöitä ja vertaisvastaajia sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisterin pitäjää sitoo viranomaisille tehtävä ilmoitusvelvollisuus lastensuojelulain (13.4.2007/417) ja rikoslain (19.12.1889/39) mukaisesti. Suorat itsemurhaviestit ja selkeästi henkilöön kohdistuvat väkivaltauhkaukset ilmoitetaan poliisille.

Neuvontapalvelun ajanvarauksen järjestelmänä toimii Vello. Tutustu Vellon tietosuojaselosteeseen. Ajanvarauksessa käytävä keskustelu on asiakkaan ja vastaajan nähtävillä Microsoft Teams-sovelluksessa. Jos keskustelu tapahtuu videon välityksellä, sitä ei tallenneta (ellei asiakas ja vastaaja niin yhdessä halua). Keskustelun data poistetaan keskustelun jälkeen jos se on mahdollista tai säilytetään suojatun yhteyden takana, johon ei ulkopuolisilla ole pääsyä. Ajanvarauksessa annettu sähköpostiosoite on vertaisvastaajan ja A-klinikkasäätiön työntekijän nähtävillä. Sähköpostin avulla luodaan kutsu tapaamiseen ja lähetetään ajanvaraus-, muistutus-, ja palauteviestit. Sähköposti poistetaan järjestelmistä heti kun se säilyttäminen ei ole enää tarpeellista (pääasiallisesti tapaamisen jälkeen). Tutustu Microsoft Teamsin turvallisuuteen ja tietosuojaan.

Keskustelujen taustatietoja (aloitus- ja palautekyselyt) voidaan käyttää tutkimus- tai raportointi- tai kehittämistarkoituksiin. Aineistoja käytetään vain sellaisessa muodossa, joista on poistettu kaikki tunnistetiedot ja aineistoa käsitellään siten, ettei yksittäisiä ihmisiä tai hoitopaikkoja voida tunnistaa. Alku- ja loppukyselyt toteutetaan Webropol-kyselytyökalulla. Tutustu myös Webropolin tietosuojaselosteeseen.